O kampanii

„Nie trać wzroku” to społeczna kampania profilaktyczno-edukacyjna, realizowana w ramach projektu „Widzę na 100%, żyję na 100%” współfinansowanego przez Szwajcarsko–Polski Program Współpracy.

 

Do kogo adresowana jest kampania „Nie trać wzroku!”?

Adresatami są osoby, które ukończyły 40 rok życia. W tym wieku człowiek zaczyna widzieć słabiej, co z kolei wpływa na jakość i komfort jego życia. Co ważne, starczowzroczność dotyka nawet najzdrowsze i najaktywniejsze osoby! Kolejny problem związany jest z faktem, iż po 50 r.ż. człowiek zaczyna wchodzić w moment takiego starzenia się organizmu, w którym słabną jego zmysły. Pacjenci przyjmują to jako rzeczywistość, bo nie posiadają wiedzy na temat dotykających ich oczu chorób oraz nie mają wiedzy na temat profilaktyki i leczenia. To sprawia, że o chorobie oczu dowiadujemy się znacznie później niż powinniśmy. Niezwykle ważnym problemem jest również fakt zagrożenia społecznego, jakie niesie ze sobą gorsze widzenie i brak świadomości, że się rzeczywiście widzi gorzej u osób prowadzących samochody. Dodatkowo u kierowców ważne jest widzenie zmierzchowe, a przyczyny jego osłabienia mogą być różne. Może być to choroba zwyrodnieniowa siatkówki, jaskra lub zwyczajne przemęczenie. Istotnym czynnikiem jest również zaćma, dotykająca w różnym nasileniu szczególnie osoby starsze.

Jaki jest cel kampanii?

Kampania ma na celu uświadomienie pacjentów o stanie ich wzroku i uwrażliwienie społeczeństwa na odpowiedzialność w zakresie wpływu stanu widzenia na wykonywanie codziennych czynności oraz bezpieczeństwo na drodze. Oprócz oceny starczowzroczności oraz ważnego dla kierowców widzenia zmierzchowego i olśnienia, dodatkowe badania u osób po 50-tce pozwolą stwierdzić występowanie astygmatyzmu i zaćmy.

Kto jest kierownikiem medycznym badań?

Kierownikiem medycznym kampanii „Nie trać wzroku!” jest ordynator Kliniki OKULUS dr n.med. Iwona Filipecka, członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Amerykańskiej Akademii Okulistyki oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej. Dr n.med. Iwona Filipecka jest pomysłodawcą kampanii społecznej „Szkoła Zdrowego Widzenia” oraz akcji „Okuliści dla Afryki”.

 

Na jakim sprzęcie wykonywane są badania?

Badania wykonywane są z wykorzystaniem wysokiej klasy sprzętu medycznego Kliniki OKULUS oraz na unikalnym binoptometrze 4P, który udało się zakupić dzięki wsparciu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Realizowane na tym wysokiej klasy sprzęcie procedury są na tyle nowoczesne, że nie zostały uwzględnione w działaniach objętych refundacją NFZ czy też przewidziane w jakimkolwiek innym programie zdrowotnym.

Bino4P_glowny

 

 

Jakie są korzyści dla pacjenta z uczestniczenia w kampanii?

Pacjenci uzyskają nie tylko wyniki badań, ale również informację, czym jest presbiopia, astygmatyzm, jakie ćwiczenia mogą wykonywać w domu, aby wzmocnić mięśnie oka i w ten sposób poprawić swoje widzenie. Otrzymają także informację o tym, jakie mogą być rozwiązania medyczne, które pozwoliłyby im odzyskać pełną jakość widzenia na każdą odległość, bez konieczności noszenia okularów.

Regulamin Uczestnika Kampanii Nie trać wzroku!

Widzę na 100%, żyję na 100%.

Bezpłatne badania profilaktyczne wzroku

Dowiedz się więcej

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej


www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

www.parp.gov.pl