Kontakt


OKULUS PLUS Centrum Okulistyki i Optometrii (poprzednia nazwa: Klinika OKULUS)

 

ul. Górska 19, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48 33 816 25 78

e-mail: okulus@okulus.pl


OKULUS PLUS Centrum Okulistyki i Optometrii (poprzednia nazwa:

Specjalistyczna Poradnia Okulistyczna OKULUS PLUS)

ul. Nowa 8, 43-600 Jaworzno

tel. +48 32 627 63 98

e-mail: jaworzno@okulus.pl

 


Ilekroć na stronie okulus.pl używana jest nazwa Klinika OKULUS rozumie się przez to działalność podmiotu prawa handlowego OKULUS PLUS Centrum Okulistyki i Optometrii sp. z o.o.  , w ramach którego działają przedsiębiorstwa medyczne OKULUS PLUS Świadczenia Ambulatoryjne i OKULUS PLUS Szpital, wpisane do rejestru Wojewody Śląskiej do księgi o numerze 000000014143. 
Widzę na 100%, żyję na 100%.

Bezpłatne badania profilaktyczne wzroku

Dowiedz się więcej

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej


www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

www.parp.gov.pl