piątek, Grudzień 2nd, 2016

FINAŁ „SZKOŁY ZDROWEGO WIDZENIA” – WYNIKI IV EDYCJI

30.11.2016 r. odbyło się oficjalne zakończenie IV edycji kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Szkoła Zdrowego Widzenia”, którą z myślą o zdrowiu naszych dzieci realizujemy nieprzerwanie od 2012 r.  W uroczystości udział wzięli przedstawiciele miasta Jaworzna i dyrektorzy szkół podstawowych, którym wręczono certyfikaty potwierdzające udział placówki w badaniach oraz media.

Spotkanie otworzył Zbigniew Mika, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Jaworzna, którego postawa względem zdrowia i lepszych perspektyw na przyszłość dla uczniów Jaworzna zasługuje na najwyższe uznanie.

Następnie oddał głos dr n. med. Agnieszce Nowak, kierownik medyczny OKULUS PLUS w Jaworznie.

Dr n. med. Agnieszka Nowak przedstawiła zebranym wyniki badań prezentowanych w Ministerstwie Edukacji Narodowej pt. „Badania przesiewowe i terapia dzieci zagrożonych krótkowzrocznością” z omówieniem skali problemu oraz możliwości działań profilaktycznych w szkole.

Pani Doktor przedstawiła raport medyczny z badań IV edycji „Szkoły Zdrowego Widzenia” nt. stanu widzenia uczniów klas pierwszych szkół podstawowych miasta Jaworzna w roku szkolnym 2016/2017.

Przebadano łącznie 202 dzieci z 13 szkół. Wyniki:

  • U 26 (12,87%) badanych uczniów stwierdzono nieprawidłową ostrość wzroku do dali, prawidłowe widzenie na dalekie odległości miało 176 osób (87,13%).
  • U 10 (4,95%) dzieci stwierdzono nieprawidłowe widzenie do bliży natomiast u 192 (95,05%) badanych uczniów stwierdzono prawidłową ostrość wzroku na bliskie odległości.
  • W badanej grupie 14 (6,93%) dzieci nie rozpoznawało prawidłowo barw.
  • W badanej grupie u 47 dzieci stwierdzono nieprawidłową konwergencję (23,27%)!

Osłabiona konwergencja i upośledzona akomodacja mogą być objawami zapowiadającymi rozwój krótkowzroczności szkolnej. Pojawiają się one ok. 2 lata wcześniej przed wystąpieniem krótkowzroczności! (Cały raport z komentarzem lekarza dostępny na życzenie – akozera@okulus.pl)


Widzę na 100%, żyję na 100%.

Bezpłatne badania profilaktyczne wzroku

Dowiedz się więcej

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej


www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

www.parp.gov.pl