sobota, Październik 4th, 2014

Terapia Widzenia – z USA do Kliniki OKULUS

Terapia widzenia to innowacyjna, uznana w USA metoda leczenia.

Terapia widzenia to działania usprawniające funkcje wzrokowe polegające na rozwijaniu umiejętności posługiwania się wzrokiem, a tym samym zwiększaniu możliwości wzrokowych i komfortu widzenia obuocznego w codziennym funkcjonowaniu.
Zaburzenia akomodacji oka i widzenia obuocznego najczęściej nie są chorobą, nie są wadą wzroku, choć mogą być z nimi powiązane. Amerykańscy naukowcy dowiedli, że w większości przypadków można je usunąć ćwiczeniami w gabinetach optometrycznych lub ortoptycznych oraz odpowiednią higieną życia.

Co obejmuje terapia widzenia?

• Ćwiczenia mięśni gałek ocznych
• Ćwiczenia akomodacji
• Ćwiczenia funkcji wzrokowych
• Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-słuchowej
• Dobór właściwej korekcji okularowej (lub zmiana dotychczasowej)
• Ćwiczenia widzenia centralnego i peryferyjnego
• Nauka świadomego patrzenia
• Osiąganie wyższych sprawności wzrokowych
• Ćwiczenia stymulujące harmonijne współdziałanie półkul mózgowych

Terapia Widzenia w Polsce

Metody treningowe z zakresu Terapii Widzenia są to w Polsce jeszcze mało znane, choć na Zachodzie stosowane od lat, wykonywane pod opieką optometrysty ćwiczenia mięśni oczu, które pobudzają narząd wzroku do pracy oraz wpływają na odpowiedzialne za widzenie obszary mózgu. Pacjenci uczestniczący w kampanii 40+ otrzymują informację, jakie ćwiczenia mogą samodzielnie wykonywać w domu bez stałego nadzoru specjalisty, aby zahamować lub opóźnić proces starzenia oczu i utraty widzenia.

Terapia widzenia w Klinice OKULUS

Agnieszka-LembowiczKlinika OKULUS, jako nowoczesny ośrodek medyczny już od kilku lat realizuje Terapię Widzenia. Przeprowadza ją u nas dyplomowana optometrystka i ortoptystka – mgr Agnieszka Lembowicz – przeszkolona przez specjalistów należących do amerykańskiego College of Optometrists. Zajęcia prowadzone są z użyciem najnowocześniejszych metod i pomocy rekomendowanych przez amerykańskich naukowców.


Widzę na 100%, żyję na 100%.

Bezpłatne badania profilaktyczne wzroku

Dowiedz się więcej

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej


www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

www.parp.gov.pl